Вход за членове:

(11.12.2021)
Поздравителен адрес
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ОТ
БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ

ЧЕСТИТ 14-ТИ ДЕКЕМВРИ – ДЕНЯТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ!

УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ, УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА НИ ВЪВ ВСИЧКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ,

Поздравявам Ви най-сърдечно по повод професионалния ни празник – Деня на ветеринарномедицинския специалист!
Искрено Ви желая здраве, удовлетворение и нови успехи във ветеринарномедицинската дейност! Нека Вашата вяра и отдаденост, бъдат добродетелите, които неизменно Ви съпътстват.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
През 2021 година, при безпрецедентни условия, продължаваме да преодоляваме предизвикателствата на динамичното съвремие в период на пандемия и политическа нестабилност. Българският ветеринарен съюз, като съсловна организация с мисия, с отговорност и увереност, осъществява поставените цели за отстояване интересите на ветеринарномедицинското съсловие и за повишаване на признанието, което заслужава.
Благодарим Ви, че в единство пазим устоите на ветеринарномедицинската професия. Авторитетът й се дължи на всеки един от нас. Натрупаният опит ще ни помага в новите перспективи на развитие на ветеринарната медицина – подходът „Единно здравеопазване” (взаимосвързаното здравеопазване на хората, животните и екосистемите), дигитализацията, ветеринарномедицинската демография и кариери, единната ветеринарномедицинска общност, признаването и влиянието на професията. С общ глас и действия, нека бъдем създатели и участници в значими инициативи, свързани с благоденствието на нашата професия! Ще успеем заедно и всеотдайно!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС