Вход за членове:

(21.03.2022)
Важно!
Уважаеми колеги,

На 18.03.2022г. Министерския съвет на Република България с Решение № 156 одобри Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително и зоонозите в Република България за периода 2022-2024г.

Днес 21.03.2022г. в изпълнение на цитираната програма беше съгласуван договора за нейното изпълнение между БАБХ и БВС.

Образеца на договор между ОДБХ и РВЛ е предоставен на Директорите на ОДБХ и от 22.03.2022г. може да стартира подписването на договорите с РВЛ.
Одобрената НППНКЛБЖЗ за периода 2022-2024г. е публикувана в сайта на БВС, раздел "Най-нови документи".
От Ръководството

Име на файла Размер Тип
НППНКЛБЖЗ 2022-2024г. 4 Mb docx
Писмо до всички относно съгласуван договор между ОДБХ и РВЛ с Изх.N 029 от 21.03.2022 224 Kb pdf