Вход за членове:

(22.07.2022)
Среща между БВС и ВКМ

Уважаеми колеги,

От 20.07 до 22.07.2022г. на посещение в България по покана на Българския ветеринарен съюз беше ръководството на Ветеринарната камара на Република Северна Македония: д-р Жарко Михайловски - Председател и д-р Томислав Николовски – Изпълнителен директор.

От Българска страна в срещата участваха: д-р Трифон Цветков – Председател на НС на БВС, Д-р Георги Гавазов – Зам.-председател на НС на БВС, д-р Димитър Цанков – Зам.-председател на НС на БВС, д-р Петър Дойчев – Гл.секретар на БВС. Основни теми на разговорите бяха преглед и отчет на споразумението за партньорство от 05.02.2018г. и обсъждане на програмата за провеждането на Втория международен ветеринарномедицински конгрес, който ще се проведе от 30.09 до 02.10.2022г в Парк- хотел „Санкт Петербург“, гр.Пловдив.

В срещата участва и Изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Христо Даскалов, с когото ръководството на БВС обсъди актуални въпроси във връзка със съвместната ни дейност.

Съгласуваната програма за провеждането на Втория международен ветеринарномедицински конгрес, ще бъде публикувана на сайта на БВС.

От Ръководството