Вход за членове:

(13.02.2019)
СИМУЛАЦИОННО УПРАЖНЕНИЕ: ШАП В БЪЛГАРИЯ

От 12 до 14 февруари 2019 г. в Софийска област се провежда симулационно изпълнение на действията при възникване на болестта шап.

Симулационното упражнение е организирано съвместно между Българската агенция по безопасност на храните, Министерството на земеделието, храните и горите и Европейската Комисия за контрол на болестта шап (EuFMD). Обучението е част от работния план на Компонент 1.4. Целта е осигуряване на непрекъсната подкрепа в подобряването на планирането при извънредни ситуации и аварийната готовност и реакция на Балканите. Основен елемент в Ръководството за упражнения и обучение (GET) е да се надгради планът за готовност, основан на симулационни упражнения и обучителни събития с подход, основан на риска.
 
Планът за действие при извънредни ситуации на шап и оперативните ръководства (SOPs) ще бъдат централен фокус на симулацията. Те ще бъдат тествани и оценявани, за да се определи практическото им прилагане.
Конкретните цели на това упражнение са:
  •  укрепване капацитета на БАБХ;
  • подпомагане развитието на готовността за реагиране при извънредни ситуации в страната;
  • тества националния план за действие при извънредни ситуации и SOPs;
  • по-нататъшно развитие на капацитета за оценка и подобряване готовността на регионално равнище.
 
Симулацията ще изпробва дейностите за справяне с болестта на терен в София област. Форматът на обучението ще включва поредица от упражнения, които ще изпитат конкретни практически умения, необходими за обследване и потвърждаване на шап, както и последващи дейности, следвани от оценка на изпълнението на конкретните задачи и обща дискусия относно управлението на епизоотиите, планирането и докладването.