Вход за членове:

(18.02.2019)
ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ НА ОК НА БВС И СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БАБХ И ОДБХ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Графика за планираните отчетни събрания на ОК на БВС е предоставен на БАБХ и съответните ОДБХ, с цел след приключване на събранията да се проведе среща с представители на БАБХ и ОДБХ, на която ще бъдат обсъдени и разисквани следните въпроси.
  1. Ситуацията в страната по отношение на заразните болести по животните, като акцентът ще е на Африканската чума по свинете.
  2. Мерките по предстоящата програма за профилактика за периода 2019-2021, както и проблеми при отчитане дейността на РВЛ.
  3. Употреба на ветеринарномедицински продукти и проблеми и предизвикателства с антимикробната резистентност при продуктивните животни.

От Ръководството


Име на файла Размер Тип
График за провеждане на Отчетните събрания на ОК на БВС 2019 г. 12 Kb xlsx