Вход за членове:

(22.02.2019)
Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. приета с Решение № 97 от заседанието на Министерски съвет проведено на 20.02.2019 г.

От Ръководството

Име на файла Размер Тип
Решение №97 на МС от 22.02.2019г 24 Kb docx
Списък с приоритетни заболявания 19 Kb docx
АНТРАКС 108 Kb docx
АФРИКАНСКА ЧУМА СВ 497 Kb docx
БРУЦЕЛОЗА ЕПЖ 139 Kb docx
БРУЦЕЛОЗА ДПЖ 596 Kb docx
БЯС 2 Mb docx
ИНФЕКЦИОЗНА АНЕМИЯ КН 433 Kb docx
ИНФЛУЕНЦА ПТ 4 Mb docx
КЛАСИЧЕСКА ЧУМА СВ 195 Kb docx
КУ - ТРЕСКА 48 Kb docx
ЛЕПТОСПИРОЗА 40 Kb docx
НЮКЯСЪЛСКА БОЛЕСТ 1 Mb docx
САЛМОНЕЛОЗА ПТ 113 Kb docx
САЛМОНЕЛОЗА БРОЙЛЕРИ 109 Kb docx
САЛМОНЕЛОЗА КОКОШКИ 136 Kb docx
САЛМОНЕЛОЗА ПУЙКИ 80 Kb docx
СИН ЕЗИК 2 Mb docx
ТСЕ 60 Kb docx
ТРЕСКА ОТ ЗАПАДЕН НИЛ 228 Kb docx
ТУБЕРКУЛОЗА 1 Mb docx
ШАП 7 Mb docx
БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИ 45 Kb docx
БОЛЕСТИ РИБИ 41 Kb docx
ТРАНСГРАНИЧНИ БОЛЕСТИ 2 Mb docx
ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ 271 Kb xlsx
СЪДЪРЖАНИЕ НА НППКНЛБЖЗ 2019-21г. 203 Kb docx