Вход за членове:

(25.02.2019)
ОБЯВА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ККПЕ НА 05.03.2019 г.
ОБЯВА

На основание чл.15 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 05.03.2019 г. /вторник/, което ще се проведе в гр. София, в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б от 11.00 часа, при следния Дневен ред:

1. Отчет на председателя за периода 28.11.18 г. – 05.03.19 г.
2. Разглеждане на жалби
3. Разни

Д-р Драгомир Камбуров
Председател на ККПЕ