Вход за членове:

(11.03.2019)
Писмо на Зам. министъра на МЗХГ с вх. № 083/11.03.2019 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изпращам Ви Писмо на Зам. министъра на МЗХГ с вх. № 083/11.03.2019 г. относно провеждане на среща с представители на МЗХГ. Моля, спешно подгответе писмена информация за резултатите от извършените проверки и направените констатации на територията на Вашата Областна колегия.
Имайте готовност да докладвате по тези въпроси.
Допълнително ще Ви информираме за мястото, датата и часа на провеждане на срещата.

С уважение:

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


Име на файла Размер Тип
Писмо на Зам. министъра на МЗХГ с вх. № 083/11.03.2019 г. 913 Kb pdf