Вход за членове:

(22.03.2019)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НАПРАВЕНИ НА СРЕЩАТА С МИНИСТЪРА НА МЗХГ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращам писмо №62-63/14.03.2019г. на Министър Румен Порожанов до мен, по повод на което се проведе срещата в МЗХГ на 21.03.2019г. Темата на срещата беше свързана с обсъждане на цели, принципи и обхват на НППНКЛБЖЗ 2019-21 г., а също и констатации, заключения и препоръки в резултат на извършените в страната проверки. Беше договорено БВС в срок до края на месеца да внесе своите предложения за нормативни промени в законодателството и самата система на работа по идентификацията, работа с данните в Вет ИС на БАБХ и изпълнението на мерките по НППНКЛБЖЗ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Моля в срок до 13 часа на 26.03.2019 г. да изпратите своите писмено формулирани предложения за промени по тази тема.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ,

Моля ККПЕ спешно да разгледа подадените сигнали в цитираното по-горе писмо на Министър Румен Порожанов и да излезе със становище във връзка с искането, посочено в последния абзац на неговото писмо.


С уважение:
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС

Име на файла Размер Тип
Писмо отн. констатации от МЗХГ вх. № 108-1 4 Mb pdf
Писмо до всички от срещата в МЗХГ изх. №022 661 Kb pdf