Вход за членове:

(29.03.2019)
Писмо отн. предложения до БАБХ и МЗХГ изх. № 023/28.03.2019 г.
В изпълнение на ангажимента, който поехме на проведената среща в МЗХГ на 21.03.2019 г., с настоящото писмо, Българския ветеринарен съюз, като съсловна организация на ветеринарните лекари в България, представя на вашето внимание обобщени предложения за нормативни промени в законодателството, системата на работа по идентификацията, работата с данните в Вет ИС на БАБХ и изпълнението на мерките по НППНКЛБЖЗ.

Име на файла Размер Тип
Писмо отн. предложения до БАБХ и МЗХГ изх. № 023/28.03.2019 г. 3 Mb pdf