Вход за членове:

(28.02.2010)
Седмичен бюлетин - 27-07-2010
Уважаеми колеги,
Както знаете, на 17.07.2010 год. се проведе Национален съвет за обсъждане и вземане на решения по основни проблеми, от които зависи бъдещето на практикуващите ветеринарни лекари, стратегията на съюза в условита на предстоящата реформа в бранша, планиране на конкретни действия в защита интересите на практикуващите ветеринарни лекари и изплащането на мероприятията по ДПП за първото полугодие на 2010 г . ,от страна на Възложителя по индивидуалните договори.
С Решенията на НС можете да се запознаете от протокола, който
публикуваме. Основна причина за закъснението е липсата на Гл. Секретар. В тази връзка, публикуваме обява за вакантна длъжност Главен секретар на НС, която също можете да прочетете на сайта. До избирането на такъв, информацията ще продължи да се подава, както досега, чрез областните председатели, откъдето всеки от Вас може да я получи своевременно. Правим това уточнение по повод появилите се във форума изказвания, че се е създал информационен вакуум.
Във връзка с предстоящата направа на индивидуални карти за членство в съюза, е необходимо всеки от вас да предостави актуална, дигитална портретна снимка в офиса на своята областна колегия. Снимките ще бъдат картотекирани за улеснение и прегледност и ще бъдат част от електронния регистър. Те няма да са публични, освен ако няма изрично разрешение за това от всеки колега.
На 23.07.2010 год., в изпълнение на решение на НС, беше депозирано писмо до Министър – председателя, г-н Бойко Борисов, с настояване за лична среща с ръководството на БВС. Текстът на писмото също е публикуван на сайта. НС смята, че неравномерните и трудно осъществими срещи с Министъра на земеделието и храните водят до изключително неползотворен диалог, а и често направените изявления от негова страна рязко се разминават с последващите му действия. Красноречив пример в това отношение е публикацията във вестник „Стандарт” от 22.07.2010г., в която министър Найденов заявява, че за следващата година цитирам: „Имунизациите на животните вече няма да се правят от частно практикуващи ветеринарни лекари, а от щатни”. Такова изказване, освен че е в разрез с действащото законодателство, пазарните принципи и вече утвърдените европейски практики , и противоречи на демонстрираната политика от страна на министър Дянков, показва тенденции, които ако се реализират, ще върнат ветеринарната професия с 30 години назад.
Друг показателен пример, за отношението на МЗХ към нашето
съсловие, е създаденият на 23.07.2010 год. Консултативен съвет по
земеделие към МЗХ с участието на браншови организации. Този Съвет ще бъде постоянен консултативен орган към министъра, който ще има задачата да обсъжда проблемите и да дава предложения за развитието на селското стопанство въобще. Факт е, че за създаването на този Консултативен съвет, ние като съсловна организация, както и
председателите на животновъдните съюзи, научаваме от медиите. Това ни навежда на мисълта, че може би за Министъра по земеделие и храни, животновъдството в Р България може да се развива без ветеринарна медицина?! И ако не е така, защо тогава животновъдството и ветеринарната медицина, които са пряко сварзани с изхранването и общественото здраве на населението, не намират своето представителство в подобен съвет?!
Ръководството на БВС счита, че тенденциозните изказвания от
страна на Министър Найденов, целят да подготвят пътя за прокарване на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за съсловна организация, които да доведат до възможност отново
ветеринарният бизнес в пряк смисъл, не просто да бъде контролиран, но и управляван от шепа висши ветеринарни администратори, които се ползват с благоволението лично на ресорния министър!

Уважаеми колеги,
Във време на мир се живее леко, но във времена на конфронтация и битки излиза на яве потенциала, духа и силата на всеки един от нас. Ние сме в такова време, когато трябва да покажем, че можем да сме единни, последователни и непримирими към хора и събития, които искат да изземат и ограничат демократичните ни свободи на граждани на тази държава. Да омаловажат и се подиграят с труда ни. Да разрушат организацията, за създаването на която сме се борили близо 18 години и да обезличат цяло едно съсловие, което десетки години е било и
продължава да бъде предната линия в защитата на общественото здраве!

Ще допуснем ли това?!
23.07.2010 год.
от Ръководството__