Вход за членове:
Ветеринарни новини
Обява за НС на БВС в гр.Лясковец с Изх.N096 от 01.11.2022_Page_1
На основание чл. 27, ал. 1 и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 10 и 11 Декември /събота и неделя/ 2022г., от 13.00 часа, в гр. Лясковец, хотел „Лесопарка” при следния Дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на Решенията на НС от 02.04.2022г. (Протокол №56) и Решенията от ОС на БВС от 25.06.2022г.;
Докладва: Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

2. Обсъждане и приемане на график и указания за провеждане на пълен цикъл на отчетно изборни събрания на ръководните органи на БВС;
 
Докладва: Д-р Петър Дойчев
Главен секретар на БВС

3. Вземане на решение за свикване на Редовно отчетно изборно общо събрание на БВС на 25.03.2023г., определяне на дневния ред на събранието, избор на мандатна комисия, състав на комисия по преброяването и водещ на събранието;
 
Докладва: Д-р Петър Дойчев
Главен секретар на БВС

4. Обсъждане и вземане на решение за определяне на критерии и номинация на кандидатите за избор на ръководни органи на БВС;

5. Разни;

6.Тържествена вечеря, Приветствие на Ръководството на БВС във връзка с професионалния празник на ветеринарномедицинските специалисти и връчване на наградите на заслужили Членове на НС и Председатели на ОК на БВС;