Български ветеринарен съюз

Единство и защита на съсловието
за просперитет на професията!

Актуално

Новини

No image
02.04.2024
РЕДОВНА СЕСИЯ НА СУФ 15.04.2024г.
ОБЯВА

РЕДОВНА СЕСИЯ НА СУФ

На основание чл.14 ал.1 и чл.15 ал. 2 от Правилника за управление на фондовете, свиквам редовна сесия на СУФ на 15.04.2024 г. /понеделник/ от 13.30 ч. в гр. София, централен офис на БВС, бул.”Васил Левски“ №106 при следния Дневен ред:

1.    Разглеждане на искане на д-р Димитър Цанков, Председател на НС на БВС;
2.    Разглеждане на искане на д-р Петър Дойчев, Главен секретар на БВС;
3.    Разни


Председател на СУФ
/Д-р Димитър Яновски/
 
Повече
No image
22.03.2024
ОБЯВА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ККПЕ НА 29.03.2024г.
На основание чл.15 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 29.03.2024г. ( петък ) от 13:00 часа, в гр. София, в Дом на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, при следния Дневен ред:

1. Разглеждане на акт от ОККПЕ Бургас;

Д-р Драгомир Камбуров
Председател на ККПЕ
Повече
1
29.02.2024
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БВС
На основание чл. 9 ал.1 и ал. 3 от ЗСОВЛБ и Решение № 4 на НС от 20 Януари 2024г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 30 Март 2024 г. от 10.00 ч. в гр. София, в зала „АУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:
Повече
No image
08.01.2024
ОБЯВА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ККПЕ НА 20.01.2024г.
На основание чл.15 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 20.01.2024г. ( събота ) от 9:30 часа, в гр. София, в Дом на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, при следния Дневен ред:
1. Разглеждане на сигнали и жалби до ККПЕ;
2. Преглед на разходите на НС на БВС от м.Март 2023г. до момента;
3. Разни;
 
 
Д-р Драгомир Камбуров
Председател на ККПЕ
Повече

Български ветеринарен съюз

Български ветеринарен съюз e съсловната организация на ветеринарните лекари в Република България. БВС е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
Виж още