Български ветеринарен съюз

Единство и защита на съсловието
за просперитет на професията!

Актуално

No image
09.02.2024
Над 140 български организации са против новите ГМО в ЕС
Над 140 български организации са против новите ГМО в ЕС.
Позицията на БВС изрази зам.-председателят - д-р Първанов, отразена от Нова телевизия и БНР на следните линкове:
https://nova.bg/news/view/2024/02/08/444079/
https://bnr.bg/varna/post/101946539/nad-140-balgarski-organizacii-sa-protiv-novite-gmo-v-es
Повече

Новини

No image
08.01.2024
ОБЯВА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ККПЕ НА 20.01.2024г.
На основание чл.15 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 20.01.2024г. ( събота ) от 9:30 часа, в гр. София, в Дом на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, при следния Дневен ред:
1. Разглеждане на сигнали и жалби до ККПЕ;
2. Преглед на разходите на НС на БВС от м.Март 2023г. до момента;
3. Разни;
 
 
Д-р Драгомир Камбуров
Председател на ККПЕ
Повече
1
03.01.2024
ОБЯВА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС НА БВС на 20.01.2024г. /събота / в гр. СОФИЯ
Уважаеми колеги,
Публикуваме обява за свикване на редовно заседание на НС на БВС, което ще се проведе на 20.01.2024г. /събота/ в гр.София в залата на БВС.

От Ръководството
Повече
No image
06.12.2023
Актуализира се тарифата на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари по Програмата за профилактика по животните и зоонозите
Уважаеми колеги,
Министерският съвет прие промени в тарифата на услугите, предоставяни от ветеринарните лекари при изпълнението на мерките в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 - 2024 г. Цените са изменени на база индекса на инфлация в размер на 19,3%, изчислен за периода от последното изменение на тарифата през м. януари 2022 г. до м. септември 2023 г.
Изпълнението от регистрираните ветеринарни лекари на мерките, заложени в Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, осигурява здравния статус на отглежданите селскостопански животни и продуктите, добити от тях и е гаранция за свободна търговия с живи животни и стоки от тях в рамките на Европейския съюз. Промените влизат в сила от 1 януари 2024г.

От Ръководството
Повече
No image
09.11.2023
Квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис
Уважаеми колеги,
Във връзка с възможността регистрираните ветеринарни лекари да предписват хуманни лекарствени препарати за ветеринарномедицински нужди и да издават електронни рецепти, за което е необходим Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), ръководството на БВС подписа споразумение с БОРИКА АД за издаване и подновяване на Квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) на всички членове на Съюза на преференциални цени за срок от три години. За издаване на електронна рецепта е необходим персонален електронен подпис.

Всички членове на БВС, желаещи да получат КУКЕП на преференциални цени, следва да се обърнат към териториалните поделения на БОРИКА АД за издаване на КЕП. Контакти на офисите са посочени на интернет адреса на доставчика http://www.b-trust.bg


Преференциалните цени, които са договорени със споразумението, са следните:
Наименование на услугите/продуктите Ед. Цена по тарифа без ДДС Ед. цена без ДДС Ед. цена с ДДС
1 Издаване на Персонален КУКЕП със срок на валидност 1 година 5,00 лв.  
2,95 лв.
 
3,54 лв.
2 Издаване на Персонален КУКЕП със срок на валидност 3 години 12,50 лв.  
7,95 лв.
 
9,54 лв.
3 Подновяване на Персонален КУКЕП със срок на валидност 1 година 10,00 лв.  
1,95 лв.
 
2,34 лв.
4 Подновяване на Персонален КУКЕП със срок на валидност 3 години 12,50 лв.  
7,95 лв.
 
9,54 лв.
5 Преиздаване на Персонален КУКЕП със срок на валидност 1 година 5,00 лв.  
2,95 лв.
 
3,54 лв.
6 Преиздаване на Персонален КУКЕП със срок на валидност 3 години 12,50 лв.  
7,95 лв.
 
9,54 лв.
7 Издаване на Професионален КУКЕП със срок на валидност 1 година 42,00 лв.  
2,95 лв.
 
3,54 лв.
8 Издаване на Професионален КУКЕП със срок на валидност 3 години 110,25 лв.  
7,95 лв.
 
9,54 лв.
9 Подновяване на Професионален КУКЕП със срок на валидност 1 година 40,00 лв.  
1,95 лв.
 
2,34 лв.
10 Подновяване на Професионален КУКЕП със срок на валидност 3 години 110,25 лв.  
7,95 лв.
 
9,54 лв.
11 Преиздаване на Професионален КУКЕП със срок на валидност 1 година 42,00 лв.  
2,95 лв.
 
3,54 лв.
12 Преиздаване на Професионален КУКЕП със срок на валидност 3 години 110,25 лв.  
7,95 лв.
 
9,54 лв.
13 В-trust SIM карта 7,50 лв. 6,00 лв. 7,20 лв.
14 В-trust карточетец 10,00 лв. 8,70 лв. 10,44 лв.
Повече

Български ветеринарен съюз

Български ветеринарен съюз e съсловната организация на ветеринарните лекари в Република България. БВС е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
Виж още