15 години
Български ветеринарен съюз

Единство и защита на съсловието
за просперитет на професията!

Новини

No image
07.02.2023
Форум на БВС

Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че е създадена затворена група „Форум на БВС“ (https://www.facebook.com/groups/568980318488875/) само за членовете на Българския ветеринарен съюз. Директен достъп към „Форум на БВС“ ще има от сайта на БВС (https://bvsbg.com/)

Форумът на БВС е мястото, където българските ветеринарни лекари, членове на БВС могат да дискутират професионални теми, да споделят мнение и да обменят опит. За първоначална регистрация във Форума е необходимо да напишете своя уникален  номер като член на БВС (можете да го намерите в Публичния регистър на сайта на БВС) за да бъдете регистриран във Форума на БВС.

Повече
No image
03.02.2023
Писмо от Председателя на НС на БВС
Уважаеми колеги,
Публикуваме писмо от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков относно постъпили запитвания до ръководството на БВС за причините за осъвременяване на официалния сайт на БВС и липсата на форум към него.

От Ръководството
Повече
No image
27.01.2023
Нов уеб сайт на БВС

В понеделник 30-ти януари, уеб сайтът на БВС (www.bvsbg.com), както и Регистърът на БВС ще бъдат подменени с нови, по-съвременни и по-модерни версии.

Осъвременяването им бе породено от нуждата те да бъдат преработени с нови, по-модерни и сигурни технологии, които ще им позволят да функционират безпроблемно и за в бъдеще.
Повече

Актуално

No image
30.01.2023
Важно
На основание Решение №9 от заседанието на НС на БВС проведено на 10.12.2022г., днес 30.01.2023г. на официалния имейл на Съюза получихме и публикуваме:
Повече
No image
16.01.2023
Съобщение от инициативен комитет към ветеринарномедицинската колегия
Уважаеми колеги, днес 16.01.2023г. на официалният имейл на БВС получихме и публикуваме съобщение с прикачени документи от инициативен комитет към ветеринарномедицинската колегия .
Паулина Станимирова
Адм.секретар на НС на БВС
 
СЪОБЩЕНИЕ
ОТ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
КЪМ
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА КОЛЕГИЯ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с оттегляне на кандидатурата си от д-р Илиян Костов за участие в избора за заемане на длъжността зам.-председател на БВС, след съгласувано предложение, ние от Инициативния комитет предлагаме за кандидат за зам.-председател на БВС, който да бъде част от екипа за ръководство на БВС през следващия мандат, д-р Мирослав Първанов – председател на Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни.
Инициативният комитет, в съответствие с решение № 9 от Заседанието на НС на БВС, проведено на 10.12.2022 г., издига кандидатурите на следните членове на БВС за предстоящото на 25.03.2023 г. Общо отчетно-изборно събрание, както следва:
1. Д-р Димитър Цанков – за председател на БВС;
2. Д-р Димитър Яновски – за зам.-председател на БВС;
3. Д-р Мирослав Първанов – за зам.-председател на БВС.
Повече
No image
10.01.2023
Важно
На основание Решение №9 от заседанието на НС на БВС проведено на 10.12.2022г., днес 10.01.2023г. на официалния имейл на Съюза получихме и публикуваме:
Повече
Светли коледни и новогодишни празници
23.12.2022
Светли коледни и новогодишни празници
Пожелаваме на Вас и Вашите семейства здраве, добро настроение и благословени дни!
Нека 2023 година, когато отбелязваме и 15 години Български ветеринарен съюз, бъде благодатна!
Повече

Български ветеринарен съюз

Български ветеринарен съюз e съсловната организация на ветеринарните лекари в Република България. БВС е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
Виж още