Вход за членове:
Актуално
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БВС
На основание чл. 9 ал.1 и ал. 3 от ЗСОВЛБ и Решение № 7 и № 11 на НС от 02 Април 2022 г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 25 Юни 2022г. от 10.00 ч. в гр. София, в зала „АУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:
1. Отчет на НС за дейността на БВС за периода 2019-2021г.
2. Отчет за дейността на ККПЕ за периода 2019-2021г.
3. Отчет и гласуване на направените разходи на БВС за периода 2019-2021г. и приемане на проектобюджет за 2022г.
4. Разни

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС
Ветеринарни новини
Сп.
Уважаеми колеги,
В новия брой на сп. "Ветеринарна практика" ще прочетете:

- ексклузивния разговор с уважаемата проф. д-р Радка Аргирова за битката със SARS-CoV-2;

-представяне на биографичната книга на проф. д-р Никола Белев – "Патриарх на ветеринарномедицинската професия", написана от авторски колектив от 50 авторитетни специалисти, учени и ръководители, работили с проф. Белев 50 години в различните периоди от неговия житейски и професионален път. Всяка дума в книгата описва мащаба на смелото му сърце и професията, която го изпълваше;

-взетите решения на Националния съвет на Български ветеринарен съюз, както и информация за продължаващото ветеринарномедицинско обучение за последните две години;

-страниците на FVE;

-научни, актуални и популярни статии;


-акценти от живота на съсловието ни.


Приятно четене!