15 години
Български ветеринарен съюз

Единство и защита на съсловието
за просперитет на професията!

Новини

No image
20.03.2023
Отчет на НС на БВС за 2022г. и специалното издание на сп.“Ветеринарна практика“
Уважаеми колеги,

Публикуваме отчет на НС на БВС за 2022г. и специалното издание на сп.“Ветеринарна практика“, посветено на 15-годишнината от учредяването на Българския ветеринарен съюз, което може да прочетете на следния линк: https://online.fliphtml5.com/uvnaz/rbsa/#p=1

От Ръководството
Повече
No image
13.03.2023
IX СЕМИНАР С ПЪРВИ УЪРКШОП ЗА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ НА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ
На 11 – 12 март 2023 г. в Арбанаси се проведе двудневен семинар с практическа част за ветеринарните лекари, работещи с продуктивни животни. Българската асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни (БАВЛПЖ) в партньорство с компаниите „Възраждане-Касис“ и „Сева България“ осъществиха интересен семинар с уъркшоп във ферма по системата за продължаващото ветеринарномедицинско обучение, акредитиран от Българския ветеринарен съюз.
 
Повече
No image
24.02.2023
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БВС

       На основание чл. 9 ал.1 и ал. 3 от ЗСОВЛБ и Решение № 3 на НС от 10-11 Декември 2022 г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 25 Март 2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, в зала „АУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:

 
Повече

Актуално

No image
29.03.2023
НОВО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ
На Редовното Общо отчетно изборно събрание на БВС, което се проведе днес на 25.03.2023 г. в аулата на Лесотехническия университет, София, беше избрано новото ръководство на БВС. Общото събрание, с квалифицирано мнозинство, избра екипа на д-р Димитър Цанков, като председател на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз, заедно със своите заместници – д-р Мирослав Първанов и д-р Димитър Яновски.
Новият екип обещава и нов етап от дейността на Българския ветеринарен съюз, свързан с издигане на ролята му в обществото, с осъществяване на единението на професията и утвърждаването й в България като сигурен гарант за защита на обществения интерес. С нови лица ще се отговори на новите изисквания и предизвикателства на времето и същевременно се запазва приемствеността сред ръководните органи, за да се гарантира плавен преход в дейността на БВС.
Повече
No image
30.01.2023
Важно
На основание Решение №9 от заседанието на НС на БВС проведено на 10.12.2022г., днес 30.01.2023г. на официалния имейл на Съюза получихме и публикуваме:
Повече
No image
16.01.2023
Съобщение от инициативен комитет към ветеринарномедицинската колегия
Уважаеми колеги, днес 16.01.2023г. на официалният имейл на БВС получихме и публикуваме съобщение с прикачени документи от инициативен комитет към ветеринарномедицинската колегия .
Паулина Станимирова
Адм.секретар на НС на БВС
 
СЪОБЩЕНИЕ
ОТ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
КЪМ
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА КОЛЕГИЯ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с оттегляне на кандидатурата си от д-р Илиян Костов за участие в избора за заемане на длъжността зам.-председател на БВС, след съгласувано предложение, ние от Инициативния комитет предлагаме за кандидат за зам.-председател на БВС, който да бъде част от екипа за ръководство на БВС през следващия мандат, д-р Мирослав Първанов – председател на Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни.
Инициативният комитет, в съответствие с решение № 9 от Заседанието на НС на БВС, проведено на 10.12.2022 г., издига кандидатурите на следните членове на БВС за предстоящото на 25.03.2023 г. Общо отчетно-изборно събрание, както следва:
1. Д-р Димитър Цанков – за председател на БВС;
2. Д-р Димитър Яновски – за зам.-председател на БВС;
3. Д-р Мирослав Първанов – за зам.-председател на БВС.
Повече
No image
10.01.2023
Важно
На основание Решение №9 от заседанието на НС на БВС проведено на 10.12.2022г., днес 10.01.2023г. на официалния имейл на Съюза получихме и публикуваме:
Повече

Български ветеринарен съюз

Български ветеринарен съюз e съсловната организация на ветеринарните лекари в Република България. БВС е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
Виж още