Актуално

default
1
20.05.2024
СТАНОВИЩЕ на БВС относно Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии
Уважаеми колеги,

Публикуваме СТАНОВИЩЕ на БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ относно Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии.

От Ръководството
Повече
1
1
13.03.2024
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“, ГРАД КОСТИНБРОД ПОДГОТВЯ ПРИЕМА ЗА 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА
Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд има утвърдени традиции, близо 40 години, в обучението по специалността „Ветеринарен техник“. Гимназията е единствената в Западна България, специализирана с подготовката на кадри в тази професия. Учениците и учителите от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ работят по различни проекти, насочени към: повишаване на качеството на образованието; организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, образованието за устойчиво развитие и гражданското образование; организиране на училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност; естетизиране на вътрешната и външната училищна среда; разработване на програми за ученици с проблемно поведение за развитие на техните лични и социални умения и други. За повече информация посетете сайта: https://pgvmss.com/za-nas/istoria/
Повече
1
28.02.2024
Сп. " Ветеринарна практика" брой 1/2024
Уважаеми колеги,
В началото на годината Българският ветеринарен съюз изрази безусловната си подкрепа към екипа от ветеринарни лекари в Пловдив, жертва на вербална агресия. Позицията на БВС за противопоставяне срещу всяка форма на агресия предизвика вълна от съпричастност и достигна с голям отзвук до широката общественост. Това е единна кауза на ветеринарномедицинското съсловие! Насилието и във ветеринарномедицинските практики е обезпокоителна тенденция, налагаща ясно противопоставяне на съсловието срещу агресията.
Проведохме ексклузивен и задълбочен разговор с новия ректор на Лесотехническия университет – доц. д-р Христо Михайлов. В отговорите на ректора се долавя фино преливане на висок професионализъм и емоционална интелигентност. Вярваме, че свободата на духа и широтата на погледа му ще отвори нови хоризонти на университета.
Особена гордост и чест е, че второто издание на биографичната книга за проф. Белев на английски език излиза с обединената финансова подкрепа на Тракийския университет – Стара Загора, Световната организация за здравеопазване на животните, Министерството на земеделието и храните на Р. България, Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз. Общата ни мисия е да отдадем своята почит и признателност към бележитата личност на проф. Белев – патриархът на ветеринарномедицинската професия. През май, т.г. всеки делегат по време на 90-та Генерална сесия и 100-годишнината на Световната организация за здравеопазване на животните ще получи книгата за проф. Белев.
Във втората част на дискусията за Ку треската, поставена от доц. д-р Константин Симеонов, се слага акцент върху мерките за намаляване на зоонозния риск при инфекция с Coxiella burnetii.
Д-р Мирослав Генов и д-р Лидия Фичерова описват своята практика и конкретни случаи чрез лапароскопия във ветеринарната медицина в България.
С благодарност на д-р Лидия Фичерова за снимката на първа корица.
За величието на гения – световноизвестния учен-бактериолог Роберт Кохразказват проф. д-р Валентина Урумова и проф. д-р Михни Люцканов.
В рубриката за обучение са новините от професионалните гимназии и университетите.
Със скалпел и перо е Георги Мишев, който споделя специално с нас, че във Ветеринарния техникум се е оформил като писател.
Приятно четене!

Новия брой на списанието може да прочетете на следния линк: https://online.fliphtml5.com/uvnaz/gxwv/#p=1
Повече
1
26.02.2024
От Българския ветеринарен съюз настояват за задължително членство в организацията на всички ветеринарни лекари
Уважаеми колеги,
Публикацията може да прочетете на следния линк: http://www.bta.bg/bg/news/lik/624815-ot-balgarskiya-veterinaren-sayuz-nastoyavat-za-zadalzhitelno-chlenstvo-v-organiz
Изказването на зам.-председателя на НС на БВС д-р Мирослав Първанов може да изгледате в приложения линк след 30мин. https://www.parliament.bg/Gallery/videoCW/autorecord/2024-02-21/20240221-15-19908-3211_Part1.mp4
Повече
09.02.2024
Над 140 български организации са против новите ГМО в ЕС
Над 140 български организации са против новите ГМО в ЕС.
Позицията на БВС изрази зам.-председателят - д-р Първанов, отразена от Нова телевизия и БНР на следните линкове:
https://nova.bg/news/view/2024/02/08/444079/
https://bnr.bg/varna/post/101946539/nad-140-balgarski-organizacii-sa-protiv-novite-gmo-v-es
Повече
1