Нормативна база

default

Основни документи

Устав на БВС 607 KB (pdf) Свали
Правилник за финансовата организация на БВС 519.63 KB (pdf) Свали
Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар Обн. в ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г. 175.85 KB (pdf) Свали
Правилник за работата на НС на БВС 130.04 KB (doc) Свали
Правилник за работата на ККПЕ 288.72 KB (pdf) Свали
Правилник за работата на фондовете на БВС 221.8 KB (pdf) Свали
Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България 109.19 KB (pdf) Свали
Правилник за работата на ОК на БВС 121.99 KB (doc) Свали
Акт за установяване на административно нарушение 34 KB (doc) Свали

Документи за членство

Клетвен лист 22 KB (doc) Свали
Заявление за членство 15.59 KB (docx) Свали

Антимикробна резистентност

Насоки за разумната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина 132.91 KB (docx) Свали